Bồn nhựa đứng Sơn Hà

Bồn Nhựa Sơn Hà 300L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 300L đứng

Mã: Bồn nhựa 300l đứng SH

1.120.000đ 1.060.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 1000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 1000L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 1000l xanh dương

2.700.000đ 2.000.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 5000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 5000L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 5000l xanh dương

14.100.000đ 10.600.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 4000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 4000L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 4000l xanh dương

10.500.000đ 7.350.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 3000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 3000L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 3000l xanh dương

8.050.000đ 5.720.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 2000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 2000L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 2000l xanh dương

5.300.000đ 3.720.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 1500L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 1500L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 1500l xanh dương

4.100.000đ 3.050.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 700L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 700L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 700l xanh dương

2.400.000đ 1.550.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 500L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 500L đứng

Mã: Bồn nhựa đứng 500l xanh dương

1.650.000đ 1.400.000đ
Hotline tư vấn miễn phí: 070506 3333
Zalo
Phone