Bồn nhựa nằm ngang Sơn Hà

Bồn Nhựa Sơn Hà 1000L ngang

Bồn Nhựa Sơn Hà 1000L ngang

Mã: Bồn nhựa 1000l ngang

3.300.000đ 2.750.000đ
  Bồn Nhựa Sơn Hà 700L ngang

Bồn Nhựa Sơn Hà 700L ngang

Mã: Bồn nhựa 700l ngang

2.400.000đ 2.000.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 500L ngang

Bồn Nhựa Sơn Hà 500L ngang

Mã: Bồn nhựa 500l ngang

2.000.000đ 1.650.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 300L ngang

Bồn Nhựa Sơn Hà 300L ngang

Mã: Bồn nhựa 300l ngang

1.320.000đ 1.300.000đ
Hotline tư vấn miễn phí: 070506 3333
Zalo
Phone